Pořad vánočních bohoslužeb 2020

 Pořad bohoslužeb:

Vzhledem ke zpřísněným opatřením byla na slavnost Matky Boží Panny Marie na Nový Rok přidána ještě bohoslužba v 8:00 hodin. Bohoslužby v pátek 1.1.  a v neděli 3.1. jsou na „místenky“. 

Číst dál

Mikulášská nadílka v naší farnosti

Díky pomoci Farní charity Modřany se i v této COVIDem omezené době na farní zahradě mohla konat mikulášská nadílka. 

Fotografie najdete na novém webu Farní charity. 

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na přípravě této akce podíleli! 

Do menu našeho farního webu (pod položku O naší farnosti) byl také umístěn trvalý odkaz na stránky Farní charity.   

 

Režim bohoslužeb od 3. prosince

Drazí bratři a sestry!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky upravuje svá opatření týkající se nemoci covid-19. Od 16. listopadu se budou řídit dle protiepidemického systému „PES“. Aktuální stav je takový, že:

Veřejné bohoslužby od 3. prosince jsou možné v omezeném počtu 30% míst k sezení!

Bohoslužby v našem kostele budou v obvyklých časech, aktuálně k nim ještě přidáváme nedělní mši svatou v 11.00 hodin:

  • neděle: v 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hodin
  • úterý, středa, pátek: v 18.00 hodin
  • čtvrtek: v 6.00 hodin
  • sobota: v 8.00 hodin

Svatební a pohřební bohoslužby do 30 osob jsou rovněž možné!

Za daných okolností jsou všichni věřící i nadále dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Svou nedělní „povinnost“ si mohou věřící splnit sledováním liturgie na televizi Noe, rozhlase, nebo svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadajícího na tu kterou neděli (viz www.liturgie.cz), četba Katolického týdeníku, modlitba růžence (společně v rodinách), atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin,

                   (pondělí – pátek v 12.05 a v 18.00 hod., v sobotu v 18.00 hod.)

Radio Proglas: neděle v 9.00 hodin, (v pondělí – pátek v 18.00 hodin)

V rámci individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici, víceméně kdykoli. Můžete se na nás obrátit (P. Josef Pecinovský: 733 741 505, nebo P. Karol Laburda: 607 204 605). Je možné nás kontaktovat též e-mailem: farnost.modrany@seznam.cz

Sledujte nadále situaci, jež se může průběžně měnit, i na našich webových stránkách https://www.modranskafarnost.cz

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                              P. Josef a P. Karol