Nešpory v kapli sv. Bartoloměje v červnu nebudou

V této sezóně poslední nešpory v kapličce sv. Bartoloměje se uskuteční v ne 27.5., neboť od po 28.5. má začít „vymodlená“ rekonstrukce kapličky. 

Nešpory budou pokračovat, až bude kaple opravená (zřejmě nejdříve po prázdninách) a budeme Vás o nich včas informovat.kaple sv. Bartoloměje

Noc kostelů v naší farnosti

Naše farnost se letos účastní noci kostelů na dvou místech. Program začíná u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách:
https://www.nockostelu.cz/kostel/2131/

Dále pak pokračuje v modřanském kostele:

https://www.nockostelu.cz/kostel/2233/, ale program je oproti verzi na webu Noci kostelů mírně upraven:

  • 18:00 – 18:45 – mše sv.
  • 19:00 – 19:50 – flétnový koncert Vivatflauto
  • 20:00 – 20:30 (20:50) – soutěž pro děti „Najdi bibli“ – začíná před kostelem, pokračuje v kostele, závěr ve zvonici
  • 20:30 – 21:15 – Modřanský chrámový sbor
  • 21:30 – 21:45 – přednáška : Modřanský kostel v průběhu staletí
  • 22:00 – 22:30 – noční rozjímání se zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání

Všechny srdečně zveme!