Farní kafe

Všechny farníky zveme na „farní kafe“, které se bude konat v neděli 5. února po ranní a dopolední mši svaté na faře.
Dobrovolníci mohou vzít něco dobrého na zub, ale pouze v omezeném množství, aby nezbývalo.

 

Modřanský farní ples

V sobotu 11. února proběhne v kulturním domě v Pískové ulici ples modřanské farnosti.

Všechny srdečně zveme!

Farníci, kteří jsou ochotni jakkoliv pomoci s jeho organizací, nechť kontaktují paní Miladu Vernerovou. 

Dary do tomboly je možné odevzdávat na faře nebo přímo v sále před zahájením plesu.