Poutní mše svatá

V neděli 19. srpna budeme v našem kostele slavit poutní mše svaté (Nanebevzetí Panny Marie připadá na 15. srpna).

Mši svatou v 9:30 bude celebrovat jediný letošní novokněz v Arcidiecézi pražské P. Pavel Křížek. Po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání.
Pavel Křížek