Dopis Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. k vládním opatřením

Otec biskup Wasserbauer napsal kněžím a jáhnům dopis vyjadřující se k nejnovějším vládním opatřením, a spolu s otcem kardinálem Dukou také k možnostem slavení památky všech zemřelých v COVID situaci.

Plné znění dopisu včetně jeho příloh najdete zde na stránkách Arcibiskupství pražského

Sledujte naše stránky, kde bude v blízké době zveřejněn způsob realizace těchto doporučení v naší farnosti.

Aktualizace informací o bohoslužbách podle nového vládního nařízení

Nouzový stav – bohoslužby od 14. října 2020

Drazí bratři a sestry!

Od 14. října omezuje naše vláda konání veřejných bohoslužeb v kostelech i venku na šest osob. Veřejné bohoslužby tak víceméně nejsou možné. Aktuálně je nám prakticky dovolena opět jen individuální duchovní péče.

Proto v době nouzového stavu (minimálně do 3.11.) veřejné bohoslužby rušíme!

Rušíme též minimálně do 3.11. i všechny jiné společné aktivity ve farnosti.

Za daných okolností jsou všichni věřící dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Svou nedělní „povinnost“ si mohou věřící splnit sledováním liturgie na televizi Noe, rozhlase, nebo svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadajícího na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), četba Katolického týdeníku atd. Velmi doporučujeme pro tuto obtížnou dobu i modlitbu růžence, ideálně společnou v našich rodinách.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin,

                       (v sobotu v 18.00 hod., pondělí – pátek v 12.05 hod.)

Radio Proglas: neděle v 9.00 hodin, (v pondělí – pátek v 18.00 hodin)

Další velké množství bohoslužeb je možné najít na webu www.mseonline.cz

V rámci individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici, víceméně kdykoli. Můžete se na nás obrátit (P. Josef Pecinovský: 733 741 505, nebo P. Karol Laburda: 607 204 605). Je možné nás kontaktovat též e-mailem: farnost.modrany@seznam.cz

Kostel bude pro vás otevřený v neděli 8.00 – 10.00 hodin, v úterý až pátek 18.00 – 19.00 hodin, v sobotu 8.00 – 9.00 hodin. Přitom je možné individuálně přijmout svátost smíření i Eucharistii.

Každý den za vás sloužíme mši svatou, vaše intence budou odslouženy.

Svatební a pohřební bohoslužby do 30 osob jsou možné!

 

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                        

  1. Josef a P. Karol

Bohoslužby v COVID režimu

Vzhledem k vládnMístenkyím nařízením budou nedělní bohoslužby minimálně v neděli 18. a 25. října v „místenkovém režimu“, podobně, jako tomu bylo na jaře. O těchto nedělích budou dopolední mše sv. slouženy paralelně v kostele a na farní zahradě a budou posíleny o mši sv. v 11 hodin. Večerní mše bude sloužena už jen v kostele.

Mše ve všední dny zůstávají vzhledem k počtu věřících, kteří se jich zúčastňují, zatím beze změn.

Místenky budou k vyzvednutí v kostele již v neděli 11. října, kdy mše budou ještě ve standardním režimu (opatření vstupují v platnost od pondělí 12. října).

O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje situace.