Pořad bohoslužeb na památku všech zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu budou v modřanské farnosti následující pobožnosti:

  • v 16 hodin pobožnost za zemřelé u kříže na hřbitově
  • v 16:30 mše svatá za zemřelé
  • v 18:00 večerní mše svatá, při které chrámový sbor zazpívá Říhovského Requiem