Poděkování koledníkům

Farní charita Praha 4 Modřany děkuje všem, kteří v tomto roce opět pomohli s uspořádáním a organizací TKS, zejména paní ing. Olze Koprové – koordinátorce TKS, dále všem vedoucím  skupin koledníků a malým koledníkům, kteří strávili ve chladném počasí venku řadu hodin.

Číst dál