Poděkování koledníkům

Farní charita Praha 4 Modřany děkuje všem, kteří v tomto roce opět pomohli s uspořádáním a organizací TKS, zejména paní ing. Olze Koprové – koordinátorce TKS, dále všem vedoucím  skupin koledníků a malým koledníkům, kteří strávili ve chladném počasí venku řadu hodin.

Současně děkujeme panu faráři  P. Josefu Pecinovskému za jeho podporu, medializaci i  poskytnutí zázemí na modřanské faře.

Foto: web radnice Prahy 12

Nemalý dík také patří všem účinkujícím na Tříkrálovém koncertu dne 7. ledna 2018 v modřanském kostele, ať už malým zpěváčkům, sólistům dětského sboru Bambini modřanské farnosti, či členům Modřanského chrámového sboru a sólistům. Výtěžek z tohoto koncertu byl určen právě na tříkrálovou sbírku a činil přes šest a půl tisíce Kč. 

A v neposlední  řadě samozřejmě naše charita děkuje všem dárcům, kteří měli otevřená srdce a  finančně přispěli na ty, kteří jejich pomoci skutečně potřebují. 

Milada Vernerová
ředitelka Farní charity Praha 4 Modřany