Roráty ve zbytku adventní doby

Mše svaté se zpěvem rorátů budou slouženy:

  • ve čtvrtek 15. 12. v 6:00 h
  • v sobotu 17. 2. v 8:00 h 
  • v pátek 23. 12. v 6:00 h (ve čtvrtek 22. 12. bude normální večerní mše svatá)

Po rorátech v pátek 23. 12. bude na faře snídaně a po ní se bude kostel připravovat na Vánoce.