Farní zpravodaj

Farní zpravodaj Křesťanské Modřany, který slouží pro vnitřní potřebu farnosti, vychází v Modřanské farnosti již od adventu v roce 1993, kdy vyšlo jeho nulté číslo.

Vychází několikrát do roka, obvykle v době před významnými církevními svátky.