Kaple sv. Bartoloměje

Kaple svatého Bartoloměje Hodkovičkách patří do modřanské farnosti. Je to jednoduchá přízemní stavba o půdorysu 4 x 3,15 m, která byla postavena v roce 1890.  

V průčelí jsou prosklené dvoudílné dveře se samostatnou umělecky kovanou mříží, nad vchodem je trojúhelníkový štít, v bočních stěnách je po jednom segmentově zaklenutém okně. Na zadní části střechy je umístěna čtyřboká věžička s jehlancovitou stříškou a křížkem na vrcholu. Věžička má malá okénka a je v ní umístěn zvon. Uvnitř kapličky stojí malý oltář.

U kaple se konají pravidelné modlitby nešpor, obvykle jednou za 14 dní v neděli v 19 hodin.

Rozpis termínů nešpor

O srpnové  neděli okolo svátku sv. Bartoloměje (24. srpna) je před kaplí každoročně sloužena poutní mše svatá. 

Fotogalerie z akcí u kaple