Bohoslužby na svátek zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhnou následující bohosužby:

  • 16:00 Modlitba za zemřelé u kříže na hřbitově. Na závěr se budou rozsvěcet svíčky na hroby (přineste si proto svíčky). Výuka náboženství se tento den ruší a děti jsou (nejlépe i s rodiči) zvány, aby se této pobožnosti účastnily.
  • 16:30 Mše svatá obětovaná za duše v očistci
  • 18:00 Mše svatá obětovaná za všechny zesnulé z naší farnosti

Požehnání nové autobusové zastávky

Městská část Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s Modřanskou farností si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění u příležitosti vzniku republiky s požehnáním nové autobusové zastávky u Cholupického hřbitova.

Program:

  • sobota 28. 10. 11:00 Pietní setkání na náměstíčku ve staré Písnici u pomníku padlým z 1. světové války (mapa)
  • 11:36 odjezd autobusem 113 ze zastávky Ke Březině směr Cholupický hřbitov 
    (z druhého směru je možno jet v 11:47 autobusem 113 ze zastávky Cholupické náměstí)
  • 11:50 požehnání nové autobusové zastávky Cholupický hřbitov (mapa)
  • 12:00 pietní setkání na Cholupickém hřbitově

Mozartovo Requiem v nemocniční kapli

Zveme vás i vaše blízké do nemocniční kaple sv. Václava v předvečer Památky zesnulých na REQUIEM od W. A. Mozarta.

Koncert provede Piccolo Coro&  Piccola orchestra 1. listopadu v 17.00 pod taktovkou dirigenta Marka Valáška viz plakátek níže.

Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, zároveň i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci.
Vstupné dobrovolné.

Další akce duchovní péče TN v kapli sv. Václava v listopadu:

Čtvrtek 16. listopadu v 16:00 – Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská.
Vstup volný.

Čtvrtek 30. listopadu v 16:00 – tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

— Doubravka Vokáčová a P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani TN —

plakátek