Bohoslužby, svátosti a obřady

Mše svaté

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech se konají pravidelné bohoslužby v následujících časech:

Pondělí  
Úterý     18:00
Středa     18:00
Čtvrtek     18:00
Pátek     18:00
Sobota 8:00 *)    
Neděle 8:00 9:30 18:00
  • *) první sobotu v měsíci latinská
  • Aktualizovaný skutečný pořad bohoslužeb najdete v našem kalendáři
  • Ve významných liturgických obdobích (zejména Vánoce a Velikonoce) je aktuální pořad bohoslužeb také vyvěšován v aktualitách.

Křest dětí

  • Rodiče, jež chtějí nechat pokřtít své dítě, ať se přihlásí minimálně jeden měsíc před plánovaným datem křtu.

Křest dospělých

  • Příprava na křest dospělých trvá 1-2 roky. Pravidelná setkání katechumenů jsou ve středu od 16.00 hodin.

Svátost smíření

  • Pravidelná příležitost k přijetí svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou, jinak po předchozí domluvě.

Svátost manželství

  • Snoubenci, kteří by rádi uzavřeli manželství, ať se přihlásí minimálně tři měsíce před plánovaným datem svatby.

Pravidelný výstav Nejsvětější Svátosti oltářní

  • První pátky v měsíci od 17:00 jiné pátky od 17:30

Návštěvy kněze u nemocných

  • Pravidelné návštěvy nemocných se konají ve čtvrtek dopoledne, v případě nutnosti pak po domluvě kdykoli.

Úřední hodiny na faře

Středa  14:00 – 16:00
Čtvrtek  14:00 – 16:00
  • Kontakt s knězem je možný také v kostele po bohoslužbách, případně i jindy podle možností a dohody.