Pořad velikonočních bohoslužeb

Během Svatého týdne budou v modřanském kostele bohoslužby v následujícím pořadu:

  • Zelený čtvrtek – 18:00 – Poslední večeře Páně
  • Velký pátek
   • 15:00 – Křížová cesta
   • 18:00 – Velkopáteční obřady
  • Bílá sobota – 20:30 – Velikonoční vigílie
  • Velikonoční neděle – 8:00, 9:30, 18:00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  • Velikonoční pondělí – 9:30

Farní poutní zájezd

Milí farníci,

tak jako minulý rok, i letos bych vás rád pozval na farní zájezd. Pojedeme v sobotu 12. května. Sraz bude u parkoviště před Albertem na Obchodním náměstí v 7:00., odjezd 7:15.

Vydáme se tentokrát na Vysočinu a připomeneme si zvláště osobnost P. Josefa Toufara a místa spojená s jeho životem. První zastávkou bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, kde budeme slavit mši svatou. Toto místo je spojeno nejen s Číhošťským zázrakem, ale v současné době také s uložením ostatků P. Toufara, který zde před smrtí působil. Další zastávkou bude Zahrádka, kostel sv. Víta. Jediná stavba, která zůstala stát po zatopení této obce přehradní nádrží Švihov. Právě odsud byl P. Toufar pro svoji horlivost a oblibu nejen u farníků na nátlak komunistické vrchnosti přeložen právě do Číhošti.

Zde místopisně opustíme osobnost P. Toufara a zajedeme do Želivi, kde bude čas na oběd, a to buď v restauraci, či z vlastních zásob. Po obědě nás čeká prohlídka premonstrátského kláštera společně  s kostelem Narození Panny Marie. Vstupné činí 120 Kč, děti a senioři 70 Kč. Než dojedeme zpět domů, navštívíme ještě poutní kostel v Hrádku u Vlašimi, kde se konají poutě k tzv. Hrádecké Madonně.

Návrat se očekává kolem 19.00. Předpokládaná cena 400 Kč bude ještě upřesněna. Hlásit se můžete již nyní u Lukáše Porcala osobně nebo telefonicky – 736 432 013.

Těším se na společně prožitý den!

 

                                                                       Lukáš Porcal