Nešpory a noc kostelů u kaple sv. Bartoloměje

Do prázdnin budou nedělní nešpory u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách ještě

  • 28. 5.
  • 11. 6. a
  • 25. 6.

vždy od 19 hodin.

Mimo to proběhne u této kaple také program letošní Noci kostelů (v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme letos nic neorganizovali z důvodů nejistoty, jestli již bude dokončeno malování).

Všichni jste srdečně zváni, vše najdete také v našem kalendáři.

Farní poutní zájezd

V sobotu 17. června 2017 se uskuteční farní poutní zájezd po zajímavých českých poutních místech.

Chlumek u Luže

Sraz: 6:45, Obchodní náměstí – Praha 12

Odjezd: 7:00

Program: Chlumek u Luže(mše sv.), Kočí, Sedlec u Kutné Hory, Grunta

Návrat: 19:00

Cena: 350,-Kč

Přihlášky a další informace: Lukáš Porcal –tel.: (+420)  736 432 013