Setkávání maminek s malými dětmi

Ve středu 19. 1. od 9:30 se na faře uskuteční první setkání maminek (tatínků) s dětmi. Následná setkání pak budou probíhat podle dohody zúčastněných a budeme Vás o nich informovat.  

Bližší informace o této nové aktivitě podá paní Magdalena Porcalová