Výuka náboženství a přihlášky

Vyučování náboženství školních dětí v prostorách naší fary plánujeme ve školním roce 2020 – 2021 stejně jako vloni: vždy ve čtvrtek odpoledne podle následujícího rozpisu (je uveden i na nástěnce v předsíni kostela a na webu mezi pravidelnými aktivitami).

 • 1.- 2. třída: ve čtvrtek od 15:30 – 16:15 hodin (Daniel Feranc)
 • 3.- 4. třída: ve čtvrtek od 16:20 – 17:05 hodin (Daniel Feranc)
 • 5.- 6. třída: ve čtvrtek od 16:00 – 16:45 hodin (M. Krejčová)
 • 7.- 9. třída: ve čtvrtek od 16:30 – 17:15 hodin (M. Krejčová)

Vše zahájíme v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou, a to ve čtvrtek 10. září v 16.00 hodin. Po ní budou děti rozděleny do skupin podle věku a setkají se s katechety.
Na tuto mši jsou srdečně zváni všichni, a především děti, jejich rodiče, prarodiče a další příbuzní.

Žádáme rodiče o vyplnění přiložené přihlášky na náboženství a doručení buďto osobně nebo naskenované e-mailem na farnost.modrany@seznam.cz

Přihláška na náboženství

Svatý týden v modřanském kostele

Z důvodů vládních opatření (platných aktuálně do Bílé soboty 6.00 hodin), jsou zatím všechny bohoslužby až do odvolání neveřejné!

 • Mši svatou na památku Poslední večeře Páně budeme sloužit i za Vás na Zelený čtvrtek v 19.00 hodin.
 • Velkopáteční obřady pak budou bez účasti veřejnosti v 15.00 hodin.

Od Bílé soboty dál se bude program odvíjet od aktualizace vládního nařízení. Sledujte proto naše webové stránky, nástěnku nebo zavolejte.

Svátost smíření před Velikonocemi:

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do Velkého pátku (včetně) v níže uvedených časech. Požádejte kněze, který bude k zastižení ve zpovědnici nebo v sakristii. V případě nutnosti je možné se domluvit i telefonicky.

Kostel bude k soukromé modlitbě a k přijetí svátostí otevřen:

 • Květná neděle: 8.00 – 10.00 hod.
 • Pondělí, úterý a středa: 18.00 – 19.00 hod.
 • Zelený čtvrtek: 16.30 – 19.00 hod.
 • Velký pátek: 16.30 – 19.00 hod.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu je možné podávat svaté přijímání pouze nemocným nebo umírajícím (viatikum). Z tohoto důvodu se nebude při návštěvě kostela podávat sv. přijímání.
 • Bílá sobota: 9.00 – 15.00 hod.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu je možné podávat svaté přijímání pouze nemocným nebo umírajícím (viatikum). Z tohoto důvodu se nebude při návštěvě kostela podávat sv. přijímání.
 • Neděle Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 – 10.00 hodin

Prosíme návštěvníky kostela o dodržování příslušných nařízeních Vlády ČR.

Prakticky to znamená využívat nabízené časy k návštěvě kostela průběžně, dodržovat příslušné odstupy. Samozřejmostí je nošení roušek, vyvarování se návštěvy při sebemenší zdravotní komplikaci a přísné dodržování hygienických pravidel.

Přejeme Vám požehnaný vstup do Svatého týdne 2020!                                                                                                                                                 P. Josef a P. Karol

Pořad vánočních bohoslužeb

Den Mše sv. od Mše sv. od Mše sv. od Liturgie
Úterý

24.12.

 

—–

 

16.00

 

22.00

vánoční vigilie
Středa

25.12.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Narození Páně
Čtvrtek

26.12.

 

—–

 

9.30

 

—–

svátek

sv. Štěpána

Pátek

27.12.

 

—–

 

—–

 

18.00

svátek

sv. Jana

Sobota

28.12.

 

8.00

 

—–

 

—–

Betlémských Mláďátek
 Neděle

29.12.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Svaté Rodiny
Úterý

31.12.

 

—–

 

—–

 

16.00

poděkování za rok 2019
Středa

1.1. 2020

 

8.00

 

9.30

 

—–

Matky Boží Panny Marie
Neděle

5.1. 2020

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Zjevení

Páně

Neděle

12.1. 2020

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Křtu

Páně

Farní pouť Neratov – Liberk

Neratovský kostel jsme našli náhodou při výletě. Myslel jsem, že je to hrad, až po chvíli mi došlo, co to je. Nikdy jsem do té doby neviděl takhle zničený kostel. Bylo to velmi silné. Cítil jsem všechno to utrpení a naštvanost na bolševiky, že zničili, co muselo být dřív krásné.“         

    (Josef Suchár, farář v Neratově)

Pouť se uskuteční 6. dubna

Sraz:   6:45 na parkovišti u Alberta – Obchodní náměstí

Odjezd:  7:00

Návrat: 19:30

Cena: 350,-Kč

Přihlášky: Lukáš Porcal – 736 432 013

360° panorama neratovského kostela (stav v roce 2015)