Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice

Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice bývá často spádovou nemocnicí pro tuto farnost, ať už pro vás nebo pro vaše blízké, budeme rádi, když se přijdete za ni také modlit.

Duchovní péče Thomayerovy nemocnice zve do nemocniční kaple sv. Václava na tyto akce:

Sobota 7. 10. ve 14:00

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

(Řím 12, 15-16)

Čtvrtek 12. 10. v 16:00

Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.

Čtvrtek 26. 10. v 16:00

Tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor pro ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Doubravka Vokáčová

koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka

Výuka náboženství ve školním roce 2017-18

Náboženství bude ve školním roce 2017-18 vyučováno na faře ve čtvrtky podle následujícího rozvrhu:

 Skupina Čtvrtek Vyučuje
1.- 2. třída 15.30 – 16.15 D. Feranc
3.- 4. třída 16.20 – 17.05 D. Feranc
5.- 6. třída 16.00 – 16.45 M. Krejčová
7.- 9. třída 16.30 – 17.15 J. Pecinovský (K. Laburda)

 (Drobné změny v časech výuky jsou v případě dohody s našimi katechety samozřejmě možné. Nezapomeňte své děti včas přihlásit.)

První setkání s dětmi – pro všechny společné – se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie!

Farní kafe

Jelikož 3. září je první neděle v měsíci, bude se po ranní a dopolední mši svaté konat „farní kafe“. 

Zváni jsou samozřejmě všichni farníci, ale zejména prosíme ty, kteří by byli ochotni pomoci s organizací farního odpoledne (proběhne 10. září), jestli by se mohli na chvíli zastavit a domluvit podrobnosti.

Farní odpoledne

V neděli 10. září od 15 hodin proběhne na faře a farní zahradě tradiční zářijové farní odpoledne.

Od 16 hodin vystoupí Divadlo Fígl Magdaleny a Vojtěcha Duřtových s představením „Pinocchiova dobrodružství„.

Farní odpoledne

 

 

Všichni jsou srdečně zváni!

Když přinesete kousek něčeho dobrého na zub či zajistíte nějakou hru pro děti, bude to určitě uvítáno.