Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice

Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice bývá často spádovou nemocnicí pro tuto farnost, ať už pro vás nebo pro vaše blízké, budeme rádi, když se přijdete za ni také modlit.

Duchovní péče Thomayerovy nemocnice zve do nemocniční kaple sv. Václava na tyto akce:

Sobota 7. 10. ve 14:00

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

(Řím 12, 15-16)

Čtvrtek 12. 10. v 16:00

Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.

Čtvrtek 26. 10. v 16:00

Tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor pro ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Doubravka Vokáčová

koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka