Pouť farností a rodin ke Svaté bráně

logo-mensi

Ozvěny z pouti

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na tak úžasném průběhu pouti i všem poutníkům, bez nichž by žádná pouť nebyla.

Odkazy na galerie s fotografiemi z pouti:

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/e7de1721-51d0-4e42-8719-a7cd6c6c1ea1

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/939b2f90-5859-4167-8b16-9717178d072f

Děkujeme spolku Člověk a víra za krásnou fotodokumentaci pouti!

Ve sbírce se vybrala úctyhodná částka přes 30 tisíc korun! Všem dárcům upřímné Pánbůh zaplať. Přesnou částku brzy uveřejníme i s potvrzením od Cesty domů o jejím předání.

Základní informace k pouti

Pěší pouť v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Pouť pořádá Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Modřanskou, Lhoteckou, Michelskou a dalšími farnostmi. Její hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je otevřena jedna ze Svatých bran.

Číst dál

Postní křížové cesty

V době postní se budou v pátky od 17:30 a v neděle od 15:00 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie (případně u zvonice) konat křížové cesty. Páteční výstavy Nejsvětější Svátosti oltářní v postní době nebudou.

Postní duchovní obnova

V sobotu 13. února se od 14:00 hodin uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede P. Vladimír Málek. Od 17:00 hodin ji završíme slavením mše svaté.

Všichni jste zváni k účasti!