Udílení svátosti nemocných

Ve čtvrtek 11. února u příležitosti svátku Panny Marie Lurdské a současně Světového dne nemocných bude v naší  farnosti při bohoslužbě v 18 hodin udílena svátost nemocných.