Udílení svátosti nemocných

V neděli 11. února při mši svaté v 8:00 bude společné udílení svátosti nemocných.

Ty, kteří chtějí tuto posilující svátost přijmout, také zveme v sobotu 10. února po ranní mši svaté (cca v 9 hodin) na faru, kde bude krátká promluva o svátosti nemocných a jejím významu. Pár slov o ní najdete také na webu Katolik.cz.  

Nešpory u kaple sv. Bartoloměje

Pravidelné nešpory se u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách konají o nedělích:

  • Únor:  4. a 18.
  • Březen: 4. a 18.
  • Duben: 1., 15. a 29.
  • Květen: 13. a 27.
  • Červen: 10.  a 24.

Začátek je vždy v 19 hodin a délka modlitby 15 – 20 minut.

Termíny najdete také v našem kalendáři.

Kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách

Kaplička sv. Bartoloměje v Hodkovičkách u Černého koně leží na srdci některým hodkovičským rodákům i těm, kteří se sem přistěhovali. Již několik let se za její opravu přimlouváme ve svých osobních modlitbách. Její stav je žalostný a přes veškerou naši péči chátrá a větší opravu skutečně nutně potřebuje. Tedy tak to, alespoň cítíme my. Nějak se to ale úplně nedaří, nejprve bylo těžké přesvědčit Magistrát hl. města Prahy, aby uznal, že tuto stavbu vlastní. Tento rok se konečně na kapličku z podnětu magistrátu přišli podívat odborníci a provedli ohledání stavby, její stav a průzkum malby a omítek.

Kapličku nám předci postavili především proto, abychom se modlili, a proto vás zveme všechny k pravidelné společné modlitbě. Neboť: „…kde jsou dva, nebo tři…“. Přijďte se pomodlit nejen za kapličku, ale přineste i své další chvály, díky, odevzdání i prosby.

Za rodinné společenství Úterníci Pavla Bažantová