Udílení svátosti nemocných

V neděli 11. února při mši svaté v 8:00 bude společné udílení svátosti nemocných.

Ty, kteří chtějí tuto posilující svátost přijmout, také zveme v sobotu 10. února po ranní mši svaté (cca v 9 hodin) na faru, kde bude krátká promluva o svátosti nemocných a jejím významu. Pár slov o ní najdete také na webu Katolik.cz.