Farní odpoledne

Farní odpoledne

V neděli 9. září od 15 hodin proběhne na farní zahradě tradiční farní odpoledne.

Jsou vítáni jak všichni farníci, tak i něco „dobrého na zub“.