Bohoslužby od 11. května 2020

Drazí bratři a sestry!

Vláda ČR reaguje na aktuálně pozitivní průběh  epidemie koronaviru a počínaje 11. květnem, kromě uvolňování jiných dosavadních omezení, souhlasí při dodržení všech nutných hygienických opatření s konáním veřejných bohoslužeb s účastí maximálně 100 osob.

Kromě těchto bohoslužeb je nadále dovolena individuální duchovní péče, ostatní společné aktivity ve farnosti (biblické hodiny, přípravná setkání před přijetím svátostí…) jsou v relaci s vládními ustanoveními obnoveny.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti tedy budou od 11. května s maximálním počtem účastníků 100 osob:

Neděle: v 8.00 a 9.30 hodin – farní zahrada                                                   v 18.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Úterý – pátek: v 18.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie                   

Sobota: v 8.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Stále ale platí, že za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Je tedy mimořádně možné splnit si svou „nedělní povinnost“ sledováním liturgie v TV (TV Noe), rozhlase a svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba Katolického týdeníku atd. Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin

                       (sobota v 18.00, po – pá v 12.05)

Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.                                                                                                             

  P.  Josef a P. Karol

Bohoslužby od 24. dubna

Drazí bratři a sestry!

Nacházíme se v situaci, kdy vláda ČR reaguje na aktuálně pozitivní průběh  epidemie koronaviru a počínaje 24. dubnem, kromě uvolňování jiných dosavadních omezení, souhlasí s konáním veřejných bohoslužeb s účastí maximálně 15 osob, při dodržení všech nutných hygienických opatření. 

Kromě těchto bohoslužeb je nadále dovolena individuální duchovní péče, všechny ostatní společné aktivity ve farnosti prozatím zůstávají zrušeny.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti tedy budou od 24. dubna s maximálním počtem účastníků 15 osob:

Neděle: 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie                    8.00, 9.30, 11.00 – farní zahrada

Úterý – pátek: 18.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie                    Sobota: 8.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie                                                                       

            18.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie (nedělní vigilie!)

Na nedělní bohoslužby v kostele i na faře budou při takto malém počtu 15 možných účastníků „místenky“. Jejich účelem není někoho upřednostnit, ale využít maximálně možný počet účastníků bohoslužeb a předejít tomu, že na jednu bohoslužbu přijde „málo“ a na jinou „příliš mnoho“ věřících. Místenky budou k volnému rozebrání v kostele.

Stále ale platí, že za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Je tedy mimořádně možné splnit si svou „nedělní povinnost“ sledováním liturgie v TV (TV Noe), rozhlase a svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba Katolického týdeníku atd. Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin

                       (v sobotu v 18.00 hodin, po – pá v 12.05 hodin).

Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.                           

 1. Josef a P. Karol

Svatý týden v modřanském kostele

Z důvodů vládních opatření (platných aktuálně do Bílé soboty 6.00 hodin), jsou zatím všechny bohoslužby až do odvolání neveřejné!

 • Mši svatou na památku Poslední večeře Páně budeme sloužit i za Vás na Zelený čtvrtek v 19.00 hodin.
 • Velkopáteční obřady pak budou bez účasti veřejnosti v 15.00 hodin.

Od Bílé soboty dál se bude program odvíjet od aktualizace vládního nařízení. Sledujte proto naše webové stránky, nástěnku nebo zavolejte.

Svátost smíření před Velikonocemi:

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do Velkého pátku (včetně) v níže uvedených časech. Požádejte kněze, který bude k zastižení ve zpovědnici nebo v sakristii. V případě nutnosti je možné se domluvit i telefonicky.

Kostel bude k soukromé modlitbě a k přijetí svátostí otevřen:

 • Květná neděle: 8.00 – 10.00 hod.
 • Pondělí, úterý a středa: 18.00 – 19.00 hod.
 • Zelený čtvrtek: 16.30 – 19.00 hod.
 • Velký pátek: 16.30 – 19.00 hod.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu je možné podávat svaté přijímání pouze nemocným nebo umírajícím (viatikum). Z tohoto důvodu se nebude při návštěvě kostela podávat sv. přijímání.
 • Bílá sobota: 9.00 – 15.00 hod.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu je možné podávat svaté přijímání pouze nemocným nebo umírajícím (viatikum). Z tohoto důvodu se nebude při návštěvě kostela podávat sv. přijímání.
 • Neděle Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 – 10.00 hodin

Prosíme návštěvníky kostela o dodržování příslušných nařízeních Vlády ČR.

Prakticky to znamená využívat nabízené časy k návštěvě kostela průběžně, dodržovat příslušné odstupy. Samozřejmostí je nošení roušek, vyvarování se návštěvy při sebemenší zdravotní komplikaci a přísné dodržování hygienických pravidel.

Přejeme Vám požehnaný vstup do Svatého týdne 2020!                                                                                                                                                 P. Josef a P. Karol