Vigilie Seslání Ducha svatého

V sobotu 22. května ve 21h bude v modřanském kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena vigílie slavnosti Seslání Ducha svatého.

Pořad ostatních bohoslužeb zůstává zachován. 

Vrácení nedělní mše sv. v 11 hodin

Vzhledem k utužující se situaci a k poměrně velké účasti na mši sv. v 11 hodin v neděli 28. 2. se nedělní mše svaté v 11 hodin ještě vracejí. 

Omlouváme se za rychlé změny a děkujeme, že sledujete farní web, kde se Vám snažíme přinášet aktuální informace o dění ve farnosti.