Pořad bohoslužeb na památku všech zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu budou v modřanské farnosti následující pobožnosti:

  • v 16 hodin pobožnost za zemřelé u kříže na hřbitově
  • v 16:30 mše svatá za zemřelé
  • v 18:00 večerní mše svatá, při které chrámový sbor zazpívá Říhovského Requiem  

Mše svatá ve slovenštině

U příležitosti svátku Panny Marie Bolestné – hlavní patronky Slovenska – bude v modřanském kostele v pátek 15. září v 18 hodin sloužena mše svatá ve slovenštině. Zveme všechny, kteří mají své kořeny na Slovensku, jak z naší farnosti, tak i mimo ni!

 

 

 

Výuka náboženství ve školním roce 2023-24

Milí rodiče!
Výuka náboženství školních dětí v modřanské farnosti bude probíhat v několika skupinách (dle věku) od poloviny září na faře vždy ve čtvrtek odpoledne. Vyplněnou přihlášku můžete předat osobně, nebo zaslat na e-mailovou adresu: farnost.modrany@seznam.cz

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Děkuji, P. Josef