Pořad vánočních bohoslužeb 2020

 Pořad bohoslužeb:

Vzhledem ke zpřísněným opatřením byla na slavnost Matky Boží Panny Marie na Nový Rok přidána ještě bohoslužba v 8:00 hodin. Bohoslužby v pátek 1.1.  a v neděli 3.1. jsou na „místenky“. 

Číst dál

Mikulášská nadílka v naší farnosti

Díky pomoci Farní charity Modřany se i v této COVIDem omezené době na farní zahradě mohla konat mikulášská nadílka. 

Fotografie najdete na novém webu Farní charity. 

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na přípravě této akce podíleli! 

Do menu našeho farního webu (pod položku O naší farnosti) byl také umístěn trvalý odkaz na stránky Farní charity.   

 

Režim bohoslužeb od 3. prosince

Drazí bratři a sestry!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky upravuje svá opatření týkající se nemoci covid-19. Od 16. listopadu se budou řídit dle protiepidemického systému „PES“. Aktuální stav je takový, že:

Veřejné bohoslužby od 3. prosince jsou možné v omezeném počtu 30% míst k sezení!

Bohoslužby v našem kostele budou v obvyklých časech, aktuálně k nim ještě přidáváme nedělní mši svatou v 11.00 hodin:

  • neděle: v 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hodin
  • úterý, středa, pátek: v 18.00 hodin
  • čtvrtek: v 6.00 hodin
  • sobota: v 8.00 hodin

Svatební a pohřební bohoslužby do 30 osob jsou rovněž možné!

Za daných okolností jsou všichni věřící i nadále dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Svou nedělní „povinnost“ si mohou věřící splnit sledováním liturgie na televizi Noe, rozhlase, nebo svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadajícího na tu kterou neděli (viz www.liturgie.cz), četba Katolického týdeníku, modlitba růžence (společně v rodinách), atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin,

                   (pondělí – pátek v 12.05 a v 18.00 hod., v sobotu v 18.00 hod.)

Radio Proglas: neděle v 9.00 hodin, (v pondělí – pátek v 18.00 hodin)

V rámci individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici, víceméně kdykoli. Můžete se na nás obrátit (P. Josef Pecinovský: 733 741 505, nebo P. Karol Laburda: 607 204 605). Je možné nás kontaktovat též e-mailem: farnost.modrany@seznam.cz

Sledujte nadále situaci, jež se může průběžně měnit, i na našich webových stránkách https://www.modranskafarnost.cz

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                              P. Josef a P. Karol

Sbírka na misie „online“

Generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík informuje duchovní správce v arcidiecézi a potažmo i věřící veřejnost o finanční podpoře misií.

Jak se dočtete na výše uvedeném odkazu, nemohla být díky COVID opatřením uskutečněna letošní pravidelná sbírka na misie, a proto jsou věřící vybízeni, pokud chtějí misijní dílo podpořit, aby posílali své příspěvky do konce roku 2020 přímo na účet arcibiskupství.
Číslo účtu: 45301130/2700
Variabilní symbol: 82020

 

 

 

Bohoslužby od 16. listopadu

Drazí bratři a sestry!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky upravuje svá opatření týkající se nemoci covid-19. Od 16. listopadu se budou řídit dle protiepidemického systému „PES“. Aktuálně to pro nás znamená, že:

Veřejné bohoslužby jsou od 16. listopadu v omezeném počtu 15 osob opět možné!

To znamená, že bohoslužby v našem kostele budou v obvyklých časech:

  • neděle: v 8.00, 9.30 a 18.00 hodin
  • úterý – pátek v 18.00 hodin
  • v sobotu v 8.00 hodin

Svatební a pohřební bohoslužby do 15 osob jsou rovněž možné!

Jinak za daných okolností jsou všichni věřící i nadále dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Svou nedělní „povinnost“ si mohou věřící splnit sledováním liturgie na televizi Noe, rozhlase, nebo svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadajícího na tu kterou neděli (viz www.liturgie.cz), četba Katolického týdeníku, modlitba růžence (společně v rodinách), atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin,

                   (pondělí – pátek v 12.05 a v 18.00 hod., v sobotu v 18.00 hod.)

Radio Proglas: neděle v 9.00 hodin, (v pondělí – pátek v 18.00 hodin)

V rámci individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici, víceméně kdykoli. Můžete se na nás obrátit (P. Josef Pecinovský: 733 741 505, nebo P. Karol Laburda: 607 204 605). Je možné nás kontaktovat též e-mailem: farnost.modrany@seznam.cz

Sledujte nadále situaci, jež se může průběžně měnit, i na našich webových stránkách https://www.modranskafarnost.cz

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                          

Josef a P. Karol

Vyjádření biskupa Wasserbauera k teroristickým útokům

Vážení spolubratři kněží a jáhnové, milí přátelé,

obracím se na Vás všechny tentokrát jako biskup – delegát ČBK pro duchovní službu u Policie ČR, spolu s policejním kaplanem plk. Jiřím I. Laňkou.

Celá společnost i naše církev prožívá od jara tohoto roku v mnoha ohledech těžké a náročné období. Mnohému se postupně učíme a jednotlivé věci vylepšujeme.

Do této již dost napjaté situace bohužel vstoupily v posledních týdnech také nové teroristické a vandalské útoky, při kterých se útočilo i na naše kostely a v nich umírali nevinní lidé.

Šokoval nás brutální útok v bazilice Notre Dame v Nice. Násilná událost, která se v minulých dnech odehrála v naší republice blízké Vídni, zasáhla mnohé osoby a vyvolala vlnu strachu. Bohužel je to jeden z cílů, které si takto jednající jedinci vytyčili: způsobit ztráty na životech a vyvolat strach a paniku. Dotýká se nás to o to více, že čin úzce souvisí s nábožensky důležitým objektem.

Informoval jsem se, že Policie ČR nedisponuje v tuto chvíli žádnými informacemi o tom, že by podobný útok hrozil u nás, nicméně je dobré si připomenout základní pravidla bezpečnosti a obezřetnosti.

Buďte, proto prosím pozorní ke svému okolí. Všímejte si osob, které se pohybují ve Vaší blízkosti. Věnujte pozornost jejich chování. Taktéž, prosím, nebuďte lhostejní k odloženým zavazadlům, krabicím či jiným objemnějším předmětům neznámého původu. Pokud byste pojali podezření, že někdo nebo něco není v pořádku, volejte co nejrychleji tísňovou linku Policie ČR 158. Neobávejte se tohoto kroku, policisté jsou tu od toho, aby podobná oznámení se vší opatrností ale zároveň důležitostí a profesionalitou prověřili. Důvěřujte svému instinktu vycítit nebezpečí a nepodceňujte ho.

Prosím Vás, abyste tuto výzvu vyvěsili na kostelní nástěnky, internetové stránky či jinou vhodnou formou zveřejnili. A až to bude možné a věřící se vrátí na bohoslužby, seznamte je s tím při ohláškách.

Svěřujme často v této napjaté době sami sebe i své farnosti a společenství do ochrany Panny Marie. Prosme o pomoc archanděla Michaela, mocného ochránce před zlými úklady. A nepřestaňme nikdy důvěřovat, že náš život je v Božích rukách.

Děkuji Vám za Vaše nasazení ve službě a vyprošuji Vám Boží požehnání a pomoc!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1
tel.: 220 392 123

sekretar.wasserbauer@apha.cz