Modřanský chrámový sbor

Při kostele působí chrámový sbor s dlouholetou tradicí, současným sbormistrem je Mgr. Pavel Polášek, tel. 602 441 064.

Zkoušky sboru probíhají obvykle v pondělky od 19 hodin.

Kontakt na sbormistra