Křížová cesta v areálu Na Zvonici

Když radnice Prahy 12 začala uvažovat o revitalizaci zpustlého parku Na Zvonici, který přímo sousedí s modřanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie, napadlo tehdejší dlouholetou ředitelku Farní charity Praha 4 – Modřany a modřanskou farnici Miladou Vernerovou, že by se zde dala vybudovat křížová cesta. Začala jednat s radnicí, byla založena veřejná sbírka a věci se daly do pohybu. 

Z několika návrhů byl vybrán ten od dobříšského sochaře Miroslava Beščece, který křížovou cestu realizoval jako čtrnáct smírčích křížů ze žluté mrákotínské žuly. 

Vzhledem k tomu, že Miládka byla neuvěřitelně činorodá a houževnatá a své aktivity vždy dotahovala do úspěšného konce, byť jí to často stálo obrovské množství úsilí a pečlivé mravenčí práce na všech frontách, mohl 18. října 2015 P. Stanisław Góra, prezident Arcidiecézní charity tuto krásnou novou křížovou cestu posvětit. 

Nabídka křížových cest k modlitbě

Mapka KC