Příspěvky na pomoc pro Ukrajinu

Případné další finanční příspěvky pro sbírku na pomoc Ukrajině můžete posílat na farní účet:

521 025 8379/0800 (Česká spořitelna).

Variabilní symbol:  20220227

a do poznámky uveďte „sbírka Ukrajina“. 

Příspěvky budou odeslány na účet arcibiskupství, které sbírku pořádá.