Vigilie Seslání Ducha svatého

V sobotu 22. května ve 21h bude v modřanském kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena vigílie slavnosti Seslání Ducha svatého.

Pořad ostatních bohoslužeb zůstává zachován. 

Aktualizace pořadu nedělních bohoslužeb

Vzhledem k uvolňování současné koronavirové pandemické situace :

  • Od neděle 16.5. budou nedělní bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech: v 8.00, 9.30 a 18.00 hodin!
  • Nedělní mše svatá v 11.00 hodin tedy od 16.5. již nebude.
  • Počet účastníků na bohoslužbách je dán velikostí kostela s dodržením bezpečných rozestupů, to znamená 2 metry mezi osobami, (kromě členů domácnosti).
  • Při bohoslužbách je možné společně zpívat.

Jinak stále platí:

  • Je nutné i nadále používat respirátory a dezinfekci.
  • Stále platí, že si při pozdravení pokoje nepodáváme ruce, mimo členy jedné domácnosti.
  • Svaté přijímání se podává při mši svaté na ruku.
  • Nepoužívá se svěcená voda v kropenkách.