Výuka náboženství a přihlášky

Vyučování náboženství školních dětí v prostorách naší fary plánujeme ve školním roce 2020 – 2021 stejně jako vloni: vždy ve čtvrtek odpoledne podle následujícího rozpisu (je uveden i na nástěnce v předsíni kostela a na webu mezi pravidelnými aktivitami).

  • 1.- 2. třída: ve čtvrtek od 15:30 – 16:15 hodin (Daniel Feranc)
  • 3.- 4. třída: ve čtvrtek od 16:20 – 17:05 hodin (Daniel Feranc)
  • 5.- 6. třída: ve čtvrtek od 16:00 – 16:45 hodin (M. Krejčová)
  • 7.- 9. třída: ve čtvrtek od 16:30 – 17:15 hodin (M. Krejčová)

Vše zahájíme v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou, a to ve čtvrtek 10. září v 16.00 hodin. Po ní budou děti rozděleny do skupin podle věku a setkají se s katechety.
Na tuto mši jsou srdečně zváni všichni, a především děti, jejich rodiče, prarodiče a další příbuzní.

Žádáme rodiče o vyplnění přiložené přihlášky na náboženství a doručení buďto osobně nebo naskenované e-mailem na farnost.modrany@seznam.cz

Přihláška na náboženství

Pouť u svatého Bartoloměje

V neděli 23. srpna v 9:30 bude jako již tradičně sloužena poutní mše svatá u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách. Mše v modřanském kostele v tuto hodinu proto nebude.

Všichni jsou srdečně zváni!

Pouť
Foto: Jakub Šerých/Člověk a Víra