Postní křížové cesty

V době postní se budou v pátky od 17:30 a v neděle od 15:00 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie (případně u zvonice) konat křížové cesty. Páteční výstavy Nejsvětější Svátosti oltářní v postní době nebudou.