Pouť farností a rodin ke Svaté bráně

logo-mensi

Ozvěny z pouti

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na tak úžasném průběhu pouti i všem poutníkům, bez nichž by žádná pouť nebyla.

Odkazy na galerie s fotografiemi z pouti:

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/e7de1721-51d0-4e42-8719-a7cd6c6c1ea1

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/939b2f90-5859-4167-8b16-9717178d072f

Děkujeme spolku Člověk a víra za krásnou fotodokumentaci pouti!

Ve sbírce se vybrala úctyhodná částka přes 30 tisíc korun! Všem dárcům upřímné Pánbůh zaplať. Přesnou částku brzy uveřejníme i s potvrzením od Cesty domů o jejím předání.

Základní informace k pouti

Pěší pouť v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Pouť pořádá Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Modřanskou, Lhoteckou, Michelskou a dalšími farnostmi. Její hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je otevřena jedna ze Svatých bran.

Zveme poutníky z dalších farností pražské arcidiecéze, aby se k této pouti přidali ať už po hlavní trase, nebo pokud jim nevyhovuje, aby si vymysleli trasu vlastní. Budete-li chtít svoji trasu zveřejnit a pozvat další poutníky, můžete se přihlásit na adrese cpr@apha.cz, pokud máte dotazy či připomínky k hlavní trase nebo této stránce, napište na serych@panska.cz.

Pouť vyvrcholí poutní mší svatou, kterou bude v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně od 14:30 hodin sloužit P. Benedikt Hudema.

Novinky

kalend-ico

 • Založili jsme facebookovou událost. Sdílejte, ať se o pouti dozví i další lidé.
 • K naší trase se připojí farníci z Kunratic a KCMT Chodov.
 • I spořilovská farnost se přidala, odchod v 11:30 od kostela sv. Anežky

Obsahinterier

 1. Hlavní trasa
 2. Výchozí body
 3. Přesný časový harmonogram
 4. Další informace
 5. Duchovní rozměr pouti
 6. Materiály ke stažení

Hlavní trasa

Hlavní trasa pouti začíná u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech a prochází kolem kostelů Panny Marie Královny míru na Lhotce, sv. Františka z Assisi v Krči a Narození Panny Marie v Michli. Trasa je navržena tak, že její převážná část prochází zelenými oddychovými zónami a jen zbylé menší části jsou vedeny pražskými ulicemi.

Upozorňujeme poutníky se sníženou pohyblivostí nebo s kočárky, že na hlavní trase jsou bohužel dvě poměrně ostrá stoupání (od krčského nádraží k Habrovce a od Havlíčkových sadů k Vinohradské vodárně) a troje schody (ve svahu k Habrovce, od kostela Narození Panny Marie sestupným směrem dolů do Michle a kratší od ulice Francouzská směrem k Vinohradské vodárně). Proto jsme pro ně připravili dvě kratší speciální „kočárkové“ trasy vedoucí od kostela sv. Václava v Nuslích.

planek-web

Výchozí body

Pouť je sestavena tak, aby bylo možné si vybrat délku trasy podle individuální zdatnosti každého poutníka.

Vzdálenost Místo odchodu Čas odchodu
12,7 km kostel Nanebevzetí Panny Marie – Modřany 9:00
8,8 km kostel Panny Marie Královny míru – Lhotka 10:45
5,6 km kostel sv. Františka z Assisi – Habrovka 12:15
4,2 km kostel Narození Panny Marie – Michle cca 12:40
3 nebo 4,5 km kostel sv. Václava – Nusle
trasa pro kočárky
12:40 – 12:50
CÍL kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – Vinohrady cca 14:00

Přesný časový harmonogram

Čas Místo Aktivita
8:45 *) kostel Nanebevzetí Panny Marie Požehnání poutníkům na cestu
9:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Odchod poutníků
10:15 – 10:30 kostel Panny Marie Královny míru Příchod poutníků
10:30 – 10:45 kostel Panny Marie Královny míru Společná modlitba
10:45 kostel Panny Marie Královny míru Odchod poutníků
11:45 – 12:00 kostel sv. Františka z Assisi Příchod poutníků
12:00 – 12:15 kostel sv. Františka z Assisi Společná modlitba
12:15 kostel sv. Františka z Assisi Odchod poutníků
12:30 – 12:45 kostel Narození Panny Marie Možnost individuální modlitby
12:45 kostel sv. Václava Odchod poutníků (rodiny s kočárky)
13:45 – 14:15 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Příchod poutníků
14:30 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Poutní mše svatá

*) V kostele je od 8:00 sloužena pravidelná sobotní ranní mše svatá. Pokud se jí nechcete zúčastnit, prosíme, abyste do kostela vstupovali až po jejím skončení a nerušili její účastníky.

Další informacebrana

 • U kostelů na Lhotce a v Michli bude možné v omezené míře využít toaletu. V cíli pouti je nejbližší toaleta ve stanici metra.
 • U kostela na Lhotce a v Michli se také bude možné napít.
 • Jídlo na cestu si podle potřeby vezměte vlastní. Počítejte s tím, že vzhledem k očekávanému množství poutníků bude zřejmě v okolí cíle pouti problematické sehnat místo v restauracích.

Duchovní rozměr pouti

Svatý rok je pokaždé jedinečným časem, ve kterém je ve vybraných kostelích možné získat zvláštní Boží požehnání a Boží milost nazvanou „odpustek“. V minulosti těmito místy byly především baziliky v Římě. Poprvé v dějinách pro letošní svatý rok papež František rozšířil tyto takzvané Svaté brány i do mnoha kostelů po celém světě, a tedy i do vybraných kostelů na českém území. Jedním z nich je právě kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech.

Protože se jedná o Rok milosrdenství, bude se při poutní mši svaté konat sbírka, jejíž výtěžek bude věnován organizaci Cesta domů, která se snaží formou domácí paliativní péče prokazovat poslední lidské milosrdenství umírajícím.

K získání plnomocných odpustků je třeba:
 • vykonat alespoň krátkou pouť do jubilejního kostela
 • jít zde nebo v čase před poutí ke svátosti smíření
 • účastnit se zde slavení mše svaté a přijmout svaté přijímání
 • rozjímat na téma milosrdenství
 • vyznat víru a pomodlit se otčenáš
 • připojit modlitbu za papeže a úmysly jeho modliteb

Vyzýváme proto poutníky, aby se snažili pouť prožít v určité usebranosti a rozjímání a využili příležitostí k modlitbě na trase i slavení mše svaté v cíli pouti.

Na výchozích místech pouti budou pro poutníky připraveny texty modliteb a písní.

Materiály ke stažení

Mapové podklady pro mapy a plánky jsou převzaty z OpenStreetMap.org a je možné je volně využít v souladu s licencí.

Materiál Soubor
planek-thmb
Mapový podklad s trasou
Trasy pro GPS navigace (formát GPX)