Farní kafe

Jelikož 3. září je první neděle v měsíci, bude se po ranní a dopolední mši svaté konat „farní kafe“. 

Zváni jsou samozřejmě všichni farníci, ale zejména prosíme ty, kteří by byli ochotni pomoci s organizací farního odpoledne (proběhne 10. září), jestli by se mohli na chvíli zastavit a domluvit podrobnosti.