Nešpory a noc kostelů u kaple sv. Bartoloměje

Do prázdnin budou nedělní nešpory u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách ještě

  • 28. 5.
  • 11. 6. a
  • 25. 6.

vždy od 19 hodin.

Mimo to proběhne u této kaple také program letošní Noci kostelů (v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme letos nic neorganizovali z důvodů nejistoty, jestli již bude dokončeno malování).

Všichni jste srdečně zváni, vše najdete také v našem kalendáři.