Bohoslužby na svátek zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhnou následující bohosužby:

  • 16:00 Modlitba za zemřelé u kříže na hřbitově. Na závěr se budou rozsvěcet svíčky na hroby (přineste si proto svíčky). Výuka náboženství se tento den ruší a děti jsou (nejlépe i s rodiči) zvány, aby se této pobožnosti účastnily.
  • 16:30 Mše svatá obětovaná za duše v očistci
  • 18:00 Mše svatá obětovaná za všechny zesnulé z naší farnosti