Náboženské shromáždění se mší svatou v neděli 1. listopadu

Milí farníci!

V souladu s výzvou našich biskupů (která je přiložena níže), ale též při plném respektování vládních nařízení týkajících se opatření proti šíření pandemie covidu-19, se uskuteční na modřanském hřbitově v neděli 1. listopadu v 10.00 hodin náboženské shromáždění, jehož součástí bude mše svatá.

Přirozeně vše bude probíhat v souladu s tím, co je v současné době nutné: počet účastníků setkání nepřesáhne 100 osob, všichni přítomní budou mít během setkání na obličeji roušku a budou dodržovat od sebe rozestupy, pokud nejsou členy rodiny, minimálně 2 metry.

Podle účinného krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění omezen na 100 a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/prehled_verejnych_shromazdeni)

Věříme, že v této době k ukončení, či alespoň k omezení šíření pandemie covidu-19 nestačí jen respektování opatření vyhlášených naší vládou, ale též obrácení se k Bohu, který je Pánem a Dárcem života. Církev se přece vždy v těžkých dobách s vírou a s větší intenzitou za všechny, zvláště slabé, ohrožené a trpící, modlila.

Přijměte tedy pozvání k modlitbě ve společenství se Všemi svatými, jejichž svátek právě v tuto neděli prožíváme, za naše obrácení k Bohu, za dar víry a naděje pro náš národ. Modleme se zvláště za všechny naše nemocné, umírající, za všechny zdravotníky. Modleme se i za naše politiky, aby měli dostatek moudrosti a pokory, a sloužili tak k dobru naší společnosti…

A v tomto čase a na tomto místě se modleme i za všechny naše zemřelé!                                                                                                                                                                                           P. Josef


Biskup Wasserbauer píše kněžím

Přinášíme dopis Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., pomocného biskupa a generálního vikáře, který v reakci na nejnovější opatření vlády zaslal kněžím a jáhnům pražské arcidiecéze.

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

víte již jistě také, že od dnešní půlnoci vstupují v platnost Usnesením Vlády ČR nová krizová opatření. Zmínil bych pouze jedinou věc: někoho by snad mohl znejistit Zákaz nočního vycházení. Ten se ale netýká „jiných zákonem chráněných zájmů“, mezi něž bezesporu patří i duchovní služba.

Někteří z vás se mi ozvali, protože je bohužel znepokojil článek na rcmonitor.cz, který nese název „Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny“. K tomuto článku zaujal stanovisko jménem biskupů Čech a Moravy (a tedy také jménem otce arcibiskupa Dominika Duky i mým) předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner. Jeho vyjádření naleznete v příloze. Prosím, pozorně si to přečtěte a řiďte se tím ve své službě.

Arcibiskup Jan upozorňuje také na nový Dekret o plnomocných odpustcích, který je důležitou zprávou pro Vás i Vaše farníky a najdete ho jako druhou přílohu tohoto emailu.

S panem kardinálem jsme se také rozhodli povzbudit Vás, abyste na hřbitovech, tam kde je to možné, o tomto víkendu nebo i 2. listopadu slavili nejen bohoslužby za zemřelé jako v uplynulých letech ale, byť v provizorních podmínkách, také mši sv. V tomto případě je možné, aby se jí zúčastnilo až 100 osob, které budou dodržovat potřebné rozestupy, což je na hřbitovech jistě bez problémů možné.

Milí spolubratři, zítřejší Státní svátek pro nás může být povzbuzením k intenzivnější modlitbě za naši zkoušenou zemi. A v sobotu nezapomeňme prosit sv. Wolfganga, velikého dobrodince naší arcidiecéze, aby se za nás ani po tisíci letech nepřestal přimlouvat!

Děkuji Vám za obětavou službu, denně na Vás pamatuji v modlitbě a žehnám Vám!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář