Dopis Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. k vládním opatřením

Otec biskup Wasserbauer napsal kněžím a jáhnům dopis vyjadřující se k nejnovějším vládním opatřením, a spolu s otcem kardinálem Dukou také k možnostem slavení památky všech zemřelých v COVID situaci.

Plné znění dopisu včetně jeho příloh najdete zde na stránkách Arcibiskupství pražského

Sledujte naše stránky, kde bude v blízké době zveřejněn způsob realizace těchto doporučení v naší farnosti.