Farní kafe

Všechny farníky zveme na „farní kafe“, které se bude konat v neděli 5. února po ranní a dopolední mši svaté na faře.
Dobrovolníci mohou vzít něco dobrého na zub, ale pouze v omezeném množství, aby nezbývalo.