Mikulášská nadílka v naší farnosti

Díky pomoci Farní charity Modřany se i v této COVIDem omezené době na farní zahradě mohla konat mikulášská nadílka. 

Fotografie najdete na novém webu Farní charity. 

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na přípravě této akce podíleli! 

Do menu našeho farního webu (pod položku O naší farnosti) byl také umístěn trvalý odkaz na stránky Farní charity.