Režim bohoslužeb od 3. prosince

Drazí bratři a sestry!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky upravuje svá opatření týkající se nemoci covid-19. Od 16. listopadu se budou řídit dle protiepidemického systému „PES“. Aktuální stav je takový, že:

Veřejné bohoslužby od 3. prosince jsou možné v omezeném počtu 30% míst k sezení!

Bohoslužby v našem kostele budou v obvyklých časech, aktuálně k nim ještě přidáváme nedělní mši svatou v 11.00 hodin:

  • neděle: v 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hodin
  • úterý, středa, pátek: v 18.00 hodin
  • čtvrtek: v 6.00 hodin
  • sobota: v 8.00 hodin

Svatební a pohřební bohoslužby do 30 osob jsou rovněž možné!

Za daných okolností jsou všichni věřící i nadále dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Svou nedělní „povinnost“ si mohou věřící splnit sledováním liturgie na televizi Noe, rozhlase, nebo svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadajícího na tu kterou neděli (viz www.liturgie.cz), četba Katolického týdeníku, modlitba růžence (společně v rodinách), atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin,

                   (pondělí – pátek v 12.05 a v 18.00 hod., v sobotu v 18.00 hod.)

Radio Proglas: neděle v 9.00 hodin, (v pondělí – pátek v 18.00 hodin)

V rámci individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici, víceméně kdykoli. Můžete se na nás obrátit (P. Josef Pecinovský: 733 741 505, nebo P. Karol Laburda: 607 204 605). Je možné nás kontaktovat též e-mailem: farnost.modrany@seznam.cz

Sledujte nadále situaci, jež se může průběžně měnit, i na našich webových stránkách https://www.modranskafarnost.cz

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                              P. Josef a P. Karol