Sbírka na misie „online“

Generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík informuje duchovní správce v arcidiecézi a potažmo i věřící veřejnost o finanční podpoře misií.

Jak se dočtete na výše uvedeném odkazu, nemohla být díky COVID opatřením uskutečněna letošní pravidelná sbírka na misie, a proto jsou věřící vybízeni, pokud chtějí misijní dílo podpořit, aby posílali své příspěvky do konce roku 2020 přímo na účet arcibiskupství.
Číslo účtu: 45301130/2700
Variabilní symbol: 82020