Farní kafe

Všechny farníky zveme na „farní kafe“, které se bude konat v neděli 5. února po ranní a dopolední mši svaté na faře.
Dobrovolníci mohou vzít něco dobrého na zub, ale pouze v omezeném množství, aby nezbývalo.

 

Pořad bohoslužeb během Vánoc

V modřanském kostele bude o vánocích následující pořad bohoslužeb:

Den Mše svatá od Mše svatá od Mše svatá od Liturgie
Sobota

24.12.

   

16.00

 

22.00

 

vánoční vigilie

Neděle

25.12.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

slavnost

Narození Páně

Pondělí

26.12.

   

9.30

  svátek

sv. Štěpána

Pátek

30.12.

     

18.00

svátek

Svaté Rodiny

Sobota

31.12.

     

16.00

poděkování

za rok 2016

Neděle

1.1.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Matky Boží

Panny Marie

Pátek

6.1.

     

18.00

slavnost

Zjevení Páně

Roráty

Během doby adventní jsou v modřanském kostele slouženy ranní mše svaté se zpěvem staročeských rorátů ve čtvrtky v 6:00 hodin (namísto večerní v 18:00 hodin) a o sobotách v 8:00 hodin. 

Pouť farností a rodin ke Svaté bráně

logo-mensi

Ozvěny z pouti

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na tak úžasném průběhu pouti i všem poutníkům, bez nichž by žádná pouť nebyla.

Odkazy na galerie s fotografiemi z pouti:

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/e7de1721-51d0-4e42-8719-a7cd6c6c1ea1

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/939b2f90-5859-4167-8b16-9717178d072f

Děkujeme spolku Člověk a víra za krásnou fotodokumentaci pouti!

Ve sbírce se vybrala úctyhodná částka přes 30 tisíc korun! Všem dárcům upřímné Pánbůh zaplať. Přesnou částku brzy uveřejníme i s potvrzením od Cesty domů o jejím předání.

Základní informace k pouti

Pěší pouť v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Pouť pořádá Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Modřanskou, Lhoteckou, Michelskou a dalšími farnostmi. Její hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je otevřena jedna ze Svatých bran.

Číst dál

Postní křížové cesty

V době postní se budou v pátky od 17:30 a v neděle od 15:00 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie (případně u zvonice) konat křížové cesty. Páteční výstavy Nejsvětější Svátosti oltářní v postní době nebudou.

Postní duchovní obnova

V sobotu 13. února se od 14:00 hodin uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede P. Vladimír Málek. Od 17:00 hodin ji završíme slavením mše svaté.

Všichni jste zváni k účasti!