Postní duchovní obnova – 14. března

V sobotu 14. března se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova. Zahájíme ji na faře ve 14 hodin. Duchovním slovem a modlitbou nám poslouží P. Artur Matuszek, farář z Vršovic a vikář III. pražského vikariátu.

V rámci obnovy bude i příležitost k přijetí svátosti smíření. Setkání završíme slavením mše svaté v 17 hodin v kostele.