Zrušení kalendáře aktivit

Na stránkách jsme zrušili kalendář aktivit, který byl sice původně navržen pro zadávání mimořádných aktivit, ale ukázalo se, že jich bývá do roka jen několik (farní odpoledne, nějaký koncert nebo třeba duchovní obnova) a o těch stejně píšeme v aktualitách a vystavení v kalendáři bylo jen paralelní zobrazení téže informace. 

V době covidové nejistoty byl kalendář z pochopitelných důvodů stažen ze zobrazení na hlavní stránce, a tak víceméně zcela upadl v zapomnění. Přesto zůstával v menu webu, kde si ho občas někdo vyhledal, ale díky neaktuálnosti se tak stával matoucí informací. 

Pravidelné aktivity nadále najdete v menu „Bohoslužby a aktivity“ a o mimořádných Vás budeme informovat prostřednictvím hlavní stránky s aktualitami,  a také prostřednictvím Facebookové stránky farnosti.