Udílení svátosti biřmování v Modřanech

V neděli 22. května při mši svaté v 9:30 udělí otec biskup Karel Herbst v modřanském kostele několika farníkům svátost biřmování. 

Po mši bude na faře a farní zahradě malá oslava s možností osobního setkání s otcem biskupem. 

Případná pomoc s organizací a přípravou drobného občerstvení je vítána.