Pozvánka na pouť na Karlštejn

Královská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně

Vás zve

na poutní bohoslužbu, jež se koná u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

v neděli 16. srpna 2015 v 16.00 hodin v kapitulním kostele na hradě Karlštejně

karlstejn

Před mší svatou bude P. Josefem Pecinovským, děkanem kapituly, instalován nový kanovník P. Miloš Szabó, který pak bude poutní bohoslužbě předsedat.

Liturgii bude doprovázet soubor „Ludus musicus“ z Dobřichovic.