Požehnání do nového školního roku

Mše svatá s požehnáním dětem a pedagogům do nového školního roku bude sloužena v neděli 3. září v 9:30.

Děti, nezapomeňte si přinést na požehnání aktovky!