Pořad vánočních bohoslužeb a další informace

Přehled vánočních bohoslužeb najdete v tabulce níže. 

Zvláštní příležitost ke slavení svátosti smíření – 21. prosince

V úterý 21.12. bude příležitost k přijetí svátosti smíření od 16.00 – 20.00 hodin.

Zpovídat budeme na faře, a to i během mše svaté, jež bude od 18.00 hodin v kostele.

Úklid kostela a příprava vánoční výzdoby – 23. prosince

Prosíme o pomoc při úklidu kostela, stavění betléma a přípravě výzdoby na vánoční svátky, a to ve čtvrtek 23.12. od 8.00 hodin.

Betlémské světlo

Betlémské světlo bude k dispozici v modřanském kostele na Štědrý den při odpolední bohoslužbě v 16.00 hodin.

Rybova Česká mše vánoční

V neděli 26. 12. během dopolední mše v 9:30 přednese chrámový sbor spolu s dalšími hudebníky a sólisty Českou mši vánoční J. J. Ryby