Nový zápis ze schůze pastorační rady farnosti

Na stránce se zápisy ze schůzí PRF přibyl nový zápis z 30.4. 

Stojí určitě za přečtení, protože jsou v něm mimo jiné informace o:

  • májových pobožnostech
  • vigílii Seslání Ducha svatého
  • prvním svatém přijímání dětí
  • noci kostelů
  • děkovné bohoslužbě za uplynulý školní rok
  • a už i o zářijovém farním odpoledni