Křížová cesta u zvonice v neděli 7. 3.

Pokud se nezmění vládní opatření tak, že by to znemožňovala, bude v neděli 7. března v 15:00 hodin v areálu u zvonice křížová cesta. 

Prosíme o přísné dodržení proticovidových opatření, tedy dodržení rozestupů a použití předepsaných ochran dýchacích cest.